Burcunuz:

Doğum saati:

“havas etiketli yazılar” “” etiketli yazılar

ESMAÜ’L-HÜSNA

ESMAÜ`L-HÜSNA Esmaü`l-hüsna en güzel isimler demektir. En güzel isimler de Allah’a aittir. Çünkü bütün kemal sıfatlar Allah’ındır. O’nun isimleri de en yüksek manayı...

...