Burcunuz:

Doğum saati:

By 08 Temmuz 2012

EBCED HESABI

Arap alfabesi zor bir alfabedir. Ezberlenmesi açısından meydana gelen zorluklar sebebiyle ezber açısından kolaylık sağlamak için geliştirilmiş olan bazı metotlar vardır. Ebced kelimesi harflerin birleşmesi ile meydana gelen 8 tane anlamsız kelimenin ilkidir. Ebced kelimesi aynı zamanda diğer bütün kelimelerin tümüne de verilen addır. Yani ebced eski arap alfabesinin adıdır. Bu 8 anlamsız kelimenin soldan sağa sıralanışı şu şekildedir: Ebced, Hevvez, Hutti, Kelemen, Sa’fas, Karaşet, Sehaz ve Zazağ’dır. Ebcedin oluşumu hakkında pek çok şey söylenmiştir ve bunlar genellikle rivayetlerden oluşmaktadır. Bu rivayetlerden bir tanesinde bu 8 kelimenin ilk 6’sının Medyen ülkesinin kralların adlarının olduğu şeklindedir. Ya da 6 sının şeytan adı olduğu haftanın günlerine verilen adlar olduğu ilahi isimlerin baş harfi olduğu ilahi emir ve yasaklar olduğu gibi birbirlerinden çok farklı hatta zıt anlamlar yüklenerek açıklanan rivayetler de bulunmaktadır. Bunlarla birlikte ebced hesabının dini motiflerle açıklandığı kaynaklar da mevcuttur.
Ebced hesabına göre ebced kelimesinde bulunan her kelimenin bir sayısal değeri vardır. Bu kuralla birlikte birçok konuda işlemler yapılmıştır. Ebced alfabe düzenindeki harfler 1 den 9 a 10 dan 90 a ya da 100 den 1000 e doğru numaralandırılır. Bu alfabede gözükmeyen pe harbi be gibi ce harfi ise cim olarak kabul edilir ve sayı değerleri alınır. Ebced hesabının büyük en büyük küçük ve en küçük olmak üzere 4 çeşidi vardır. Ebced alfabe düzeninin her harfin bir sayıya karşılık gelmesi nedeniyle Türk-İslam kültüründe genil bir kullanım alanı bulmuştur.

Ebced alfabesinin kullanıldığı bazı alanlar şu şekildedir:
İsim Sembolü Olarak: İki veya daha fazla kelimenin sayısal değerinin aynı olmasından dolayı bu kelimeler arasında oluşturulan alakadır. Bu kelimelerden birini söylenerek diğerinin kastedilmiş olma durumu söz konusu olmuştur.
Günlük İhtiyaçlarda: Ticari ilişkilerde kullanılmıştır. Örnek olarak ise 100 akçe alacağı olan birinin alacaklı olan kişiye bir kağıt üzerine 100 ün harf değeri olan kaf kelimesini yazar ve yollar. Böylelikle aracının bilgi almasının önüne geçilmiş olur.

Çocuğa İsim Verilirken: Doğum tarihindeki rakamların ebced hesabında karşılık gelen kelimelerin bulunması ve bir isim oluşturularak doğan çocuğa konulması şeklinde kullanım alanı bulmaktadır.
Kitap ve Makalelerde: Eski kitapların önsöz giriş ya da takdim şeklinde kullanılan ve numara almayan sayfalar ebced alfabesine göre numaralandırılmıştır. Kitapların ay sene kayıtları yazı bölümleri ya da madde başlıkları gibi durumlar ebced alfabesine göre düzenlenmiştir.
İlimlerde: Matematik, fizik, astronomi ve geometri ilimlerinde sıklıkla kullanılmıştır. Bunların yanında ebced hesabı musikide de kullanım alanına sahiptir. Ebced alfabesi kullanılarak oluşturulan bir ebced notası belirlenmiştir. Ebced hesabının en çok kullanıldığı alan ise kuşkusuz mimarlıktır. Özellikle Mimar Sinan eserlerinde ebced düzeninden sıklıkla yararlanmıştır. Örneğin Süleymaniye ve Selimiye camilerinin görünen yüzeyleri 92 arşındır ve bu aynı zamanda Muhammed kelimsini de karşılar.
Resmi Devlet Kayıtlarında: Devlet arşivlerinde bulunan birçok resmi belge tutanak mazbatalar vakıf kayıtları ve sayımları ile envanter hesapları ebced hesabına göre düzenlenmiştir.
Tarih Düşürmede: Ebced hesabının bir diğer yaygın kullanım alanı ise tarih düşürmedir. Bunu kullanılması için olayın tarihinin ebced hesabına karşılık gelen harflerin geçtiği bir cümle veya bir mısra söylenir. Tarih düşürme sanatı olarak adlandırılan bu metot özellikle divan edebiyatında sıklıkla kullanılmıştır.
Cifr ve Vefk İlimlerinde: ebced hesabi vefk ve cifr ilimleriyle birlikte astroloji ve define arama sırasında da kullanılmıştır.

 Medyum Atusa

Ebced Hesabı Hakkında Yorumlar

Hızlı Yorum Yaz
Adınız & Soyadınız
Mail Adresiniz
Web Siteniz
Yorumunuz