Burcunuz:

Doğum saati:

By 08 Ağustos 2011

HAVAS VE VEFK İLMİ

Havas ve vefk ilmi üzerine bir çok mail alıyorum.Bu konu hakkında satılan kitaplar da genellikle standart anlatım şekilleri ve bilindik bilgiler yer almaktadır.İşte size havas ve vefk ilmi adına muhteşem bir kaynak.

HAVAS VE VEFK İLMİ

Yeryüzünde bir çok ilim vardır.Bu ilimlerin bir kaynağı ve bir çıkış noktası vardır.Aynı zamanda bu ilimlerin belli gereklilikleri ve yararları vardır.Bu ilimler arasında bulunan havas ve vefk ilimlerini açıklayacağım.
İslamın daha iyi anlaşılması daha iyi yaşanması ve günümüze uygulanması konuları kur’anı kerimin birçok dönemlerde yorumlanmasını gerekli kılmıştır.Tabi ki bu yorumlamalar sıradan kişiler tarafından değil belli alimler tarafından yapılmıştır.Bu yorumlamaların ortaya çıkardığı sonuç islam ilimleridir.Bu ilimler Kuran ve hadisleri incelenmesiyle belli gruplara ayrılmıştır.Bunlar yorumlamak açıklamak anlamına gelen Tefsir ilmi, Kuran-ı Kerim’de bulunmayan bazı konularla ilgili başvuralacak kaynak olarak tanımlayabileceğimiz Hadis İlmi, kişinin amel yönünden değerlendirmesi gereken iyi veya kötü şeylerin bilinmesini ifade eden Fıkıh İlmi, evreni varlık birliğini yardımıyla açıklayan Tasavvuf İlmi ve islami kuralların aklı delil kullanarak açıklayan ve ispat eden ilim olan Kelam İlmi’dir.

Bu ilimleri açıkladıktan sonra Havas İlmine geçecek olursak bu ilim kuranı kerimi farklı açıdan inceleyen bir ilimdir.Bu ilim kullanılan sayılar kullanılan harfler ve bunları farklı hikmetlerin olduğu düşüncesiyle ilgilenir.Buna göre de araştırma yapılır.

Bu ilmin kaynağı sahabeler dönemine kadar dayanır.Bu alanda verilmiş ilk eser veren kişinin Hz. Ali olduğu bildirilmiştir.Müslümanlar arasında çok rağbet gören bu ilime zamanın bir çok ulemalası önemli eserler vermişlerdir.İmam Muhammed Gazalli havas ilmine dair eserleri mevcuttur.Havas ilmi hafife alınmayacak bir ilimdir.Bu ilm bizlere büyük islam alimlerinin ve Allah’u Teala’nın dostlarından kalan ve sırf bu sebepten dolayı korumamız gereken bir ilimdir.Bu ilimle uğraşmak için gerekli hususlar vardır.Öncelikle çok sağlam bir inanç, manevi olgunluk ve takva sahibi olmak gerekir.Bu şerefli ilim günümüzde hak ettiği değeri görememiştr.Bunu sebebi ise bu ilmi kullanarak kendilerine maddi çıkar sağlayan şarlatanlardır.

Vefk ilmi ise bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler ya da sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir. Belirli bir amacı elde etmek için yapılan vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler dua ve yemin vasıtasıyla istenen işlerde Allah’ın(CC) izniyle görevlendirilir, böylece etkili olur.Bu ilimde tıpkı havas ilmi gibi şarlatanların oyuncağı durumundadır.

Medyum Atusa

Havas ve Vefk ilmi Hakkında Yorumlar

Hızlı Yorum Yaz
Adınız & Soyadınız
Mail Adresiniz
Web Siteniz
Yorumunuz