Burcunuz:

Doğum saati:

By 08 Ağustos 2011

KADERE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Bazılarımız kadercidir,bazılarımız ise hala kendileriyle çelişki içindelerdir.Bu konumuzda kadere etki eden faktörler üzerinde duracağız.

Kadere Etki Eden Faktörler

    İnsanın kaderini etkileyen yedi ana unsur vardır.Bu unsurlar kişinin kaderini oluşturan ana etkenlerdir.Kaderi bir pizzaya benzetmek gerekir ise bu unsurları da un,yağ,yumurta,

peynir,sucuk,salam gibi pizzayı oluşturan malzemelere benzetmek uygun olacaktır.Pizzayı oluşturan malzemelerden birinin eksik olması pizzanın lezzetini nasıl etkiler ise aşağıda ki unsurlardan birinin eksik olması da düşünülmemesi gereken bir alternatiftir.Bu unsurlarıda şöyle sıralamak mümkündür.

1)Astrolojik Etkilenme

Kişi doğduğu andan itibaren gökyüzünde ki nesnelerin konumundan etkilenmektedir.Hatta bu etkilenme dönemleri de kapsamaktadır.Örneğin,1900 yılında doğan bir insanla bundan 100 yıl sonra yani 2000 yılında doğan bir insanın kaderi elbette yaşadığı döneme bağlı olarak daha değişik olacaktır.Kısaca zaman ve buna bağlı olarak göksel etkiler kişinin kaderini etkileyen en önemli unsur  olarak görülür.

2)Aileden Etkilenme

Aile faktörü kişinin yaşamını etkileyen en önemli unsurlardan biridir.Örneğin,bir telefon rehberine baktığımızda bir kaç sayfayı kaplayacak miktarda sabancı soyadı ile karşılaşmak mümkündür.Bu soyadını taşıyan kişilerden bir çocuğun adı metin olabilir.Fakat hepsinin kendisine göre bir çizgisi olacaktır.Sakıp Sabancı’nın oğlu zihinsel engelli olup iş görmez birisidir.Bu yüzden Metin Sabancı’nın babası Sakıp Sabancı ile kaderinin aynı olması ihtimal dahilinde değildir.

3)Doğum Yeri

Japonya’da doğan birisi ile Amerika’da doğan birinin,Kars’da doğan biri ile İstanbul’da doğan birinin hatta kentin varoşlarında doğan biri ile elit semtlerde oturan birisinin kaderi aynı olmayacaktır.

4)Evlendiği Eşi

Evlilikte insanın kaderini etkiyen unsurlardan bir tanesidir.Kaderi daha baskın olan eş diğerinin kaderini de olumlu veya olumsuz  olarak etkilemektedir.En basitinden örnek verecek olursak düzgün,sessiz-sakin bir ailenin kızı olan kişi mafya babası ile evlendiğinde kaderi kesinlikle değişecektir.Nişanlılık durumda ise bazen erkeğin iş değiştirdiği gözlemlenmektedir.Bu da kadının kaderinin erkeğinkinden daha baskın olduğunu gösterir.

5)Çocuklarımız

Çocuklarımız da kaderimizin bir parçasını oluşturmaktadır.Annenin hamile kalmasından sonra ailenin yaşantısında köklü değişiklikler olmaktadır.En basit örnekle anne ve babalar çocukların mutluluğuyla sevinip,onların dertleriyle üzülmekte,dolayısı ile çocuklar anne ve babalarının kaderini etkilemektedirler.

6)İsimden Etkilenme

Kısaca vurgulamak gerekir ise yeryüzünde ki eski ve yeni bir çok kültürde insanın ismi ile kaderi arasında bir ilişkinin varlığı kabul edilmekte ve bu inanç Ortadoğu halklarında daha yaygın olarak görülmektedir.

7)Genetik Şifreler

İnsanın hücre çekirdeğinde ki DNA’ları insanın karakterini ve buna bağlı olarak kaderini de etkilemektedir.Geçmiş yıllarda Avrupa’da bir hapishanede yapılan araştırma sonucunda mahkumların işedikleri suçlara göre DNA’larında benzerlik olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin,bir hırsızların DNA’sı birbirlerinkine daha fazla benzerlik gösterirken katillerinkinden daha farklı olduğu saptanmıştır.

Medyum Atusa

Kadere Etki Eden Faktörler Hakkında Yorumlar

Hızlı Yorum Yaz
Adınız & Soyadınız
Mail Adresiniz
Web Siteniz
Yorumunuz