Burcunuz:

Doğum saati:

By 05 Aralık 2010

Büyünün ve büyücülüğün tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Çağımıza kadar gelen ve özellikle inanç bakımından zayıf kişiler arasında popüler olan yıldız falına inanma ve yıldızların gücüne sığınma, Babil döneminden kalmıştır. Babil halkı, bu yönleri ile Mısır medeniyetinde büyük izler bırakmışlardır. Babil’den aldıkları sihirbazlık ve falcılık gibi şeyleri daha da geliştiren Mısırlılar, her işlerini büyü ile halletmeye çalışmışlardır.
Yahudilerde de sihir ve büyüye yöneliş pek yaygındı. Cinlerle ve perilerle irtibat kurmak, gizli güçleri kullanarak bazı isteklerini yerine getirmek, büyü ve efsun yapmak gibi faaliyetler genel olarak kullanılmaktaydı. Fakat bunların kaynağı, dinleri ve eski gelenekleri değildi. Babil ve Mısırlılardan etkilenerek büyüye yakınlaşmışlardır. Ayrıca büyü ve sihirle ilgilenmelerinde Çin’in de etkisi bulunmaktaydı.
Eski Roma’da, büyücülerin hepsinden korkulurdu. Hattı bazı Roma imparatorları ülke sınırlarındaki bütün büyücüleri sınır dışı etmişlerdi. Büyücü olduğuna dair şüphe uyandıran kişiler, uçurumlardan aşağı atılarak öldürülmekteydi. Avrupa’daki ilk büyücü avı, milattan sonra dördüncü yüzyılda Roma’da başlamıştı. Devrin imparatoru Valens, büyücüleri en ağır şekillerde cezalandırmaktaydı. Hatta hastalıkları iyileştirmek için ilaç yapan kişileri bile ortadan kaldırmaktaydı.
Büyü, İslam’dan önceki toplumlarda ve dinlede daha çok gelecekten haber verme, tılsımla hastalığı tedavi etme, cinler ve fallar sayesinde kehanette bulunma gibi şekillerde, bireysel menfaat sağlama amacıyla kullanılmıştır.Büyünün asıl amacı, insanlara etki ederek iyilik veya kötülük sağlamaktır.

Sihir ve Büyünün Tarihçesi

Medyum Atusa

Sihir ve Büyü Hakkında Yorumlar

Hızlı Yorum Yaz
Adınız & Soyadınız
Mail Adresiniz
Web Siteniz
Yorumunuz